அப்பாவும் அம்மாவும் ஒக்குராங்க.. சத்தம் போடாதிங்க – 2

போன பாகத்தின் தொடர்ச்சி இதில் அம்மாவின் கள்ளகாதல் பற்றிய கதை இது, அவங்க போடும் காம ஆட்டத்தை தொடர்ந்து படியுங்கள்.

அப்பாவும் அம்மாவும் ஒக்குராங்க.. சத்தம் போடாதிங்க

இது நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் பார்த்து இருப்பிங்க!! அப்படிப்பட்ட இது ஒரு உண்மை கதை வாங்க நம் அனுபவத்துக்கு போவோம்.