குடும்ப கலவி – 7

அவள் எனக்கு சாப்பாடு பரி மாறும்போது அவளது முலை இடுக்கு தெரிய அதுக்குள்ள கருப்பு நிற பரா தெரிந்தது அதன் தொடர்ச்சி இது.

குடும்ப கலவி – 6

என் புருஷன் என் அம்மா மற்றும் என்னை நாய் போல குனிய வைத்து எங்க புண்டை தடவி எடுக்க ஆரம்பித்தார்.

குடும்ப கலவி – 5

தாத்தா என் அருகே சென்று அவரது நாக்கை சுழற்றி என் புண்டையை நக்கி எடுக்க அதன் பின் நடப்பது.

குடும்ப கலவி – 4

நான் ஒரே சமயத்தில் இரண்டு சுன்னியிடம் ஓழ் வாங்க மேலும் என் குடும்பத்தில் எப்படி செக்ஸ் நடக்கிறது என்று பாருங்கள்.

குடும்ப கலவி – 3

இந்த மூன்றாம் பகுதியில் மேலும் என்ன செக்ஸ் நடக்கிறது இந்த குடும்ப குத்து செக்ஸ் கதையில் வாருங்கள்.

குடும்ப கலவி – 2

இந்த ரெண்டாம் பகுதியில் எப்படி குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் யார் கூட படுத்து புண்டையை கிழுதுகொல்கிரார்கள் என்று பாருங்கள்.

குடும்ப கலவி – 1

இந்த கதை யில் என் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் யார் யார் உடன் படுத்து புண்டை அரிப்பை அடக்குகிறார்கள் என்று உங்களிடம் கூறுகிறேன்.