சில நிமிடங்களில்

கல்யாணம் ஆகி கணவரோடு சரியாக காமத்தில் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு மலையாள பெண்ணோடு எனக்கு நடந்த செக்ஸ் கதை.