விதவை தாயின் விரக்தியை தீர்த்து வைத்த மகன்

ஒரு விதவை தாயின் விரக்தியான வாழ்வை எப்படி ஒரு மகன் தீர்த்து வைத்தான் என்று இந்த அம்மா மகன் செக்ஸ் கதையில் சொல்ல போகிறேன்.