சீதா டீச்சரின் ஓல் வாழ்கை

சீதா டீச்சரின் ஓல் வாழ்கை1. சீதாவை ஒத்த பள்ளி மாணவன் 2. சீதாவை ஒத்த பள்ளி மாணவன் மற்றும் மாணவர்களின் நண்பர்கள்

முதல் அனுபவம்

எனக்கு ஏற்பட்ட ஆண் ஓரின சேர்க்கை முதல் அனுபவத்தை உங்களுக்கு இங்கே சொல்ல போகிபின் வாருங்கள்.

சொல்லாதே யாரும் கேட்டால்

சில கதைகளை. சில நிகழ்வுகளை. யாரிடமும் சொல்ல கூடாது. அதை சொல்வதால் அவர்கள் வாழ்கை பாதிக்கும் என்றால். “சொல்லாதே யாரும் கேட்டால். எல்லோரும் தாங்க மாட்டார்”.

விடுமுறையில் சித்தியை சூத்தடித்தேன்

விடுமுறையில் சித்திக்கு புண்டைய நக்கி சூத்தடித்தேன் என்பதை இந்த கதையில் சொல்றேன்

நானும், பிசிக்ஸ் வாத்தியாரும் ஹாஸ்டல்ல செய்த சில்மிஷம்

வணக்கம். இது என் முதல் கதை. எனக்கும் என் பிசிக்ஸ் வாதியார்கும் ஹாஸ்டல்ல நடந்த ஹோமோ SEX கதை ய உங்க கிட்ட பகிருகுறேன்.

நான் எழுதிய கால் பாய் கதையை வைத்து எனது ஆசை ஆசிரியையை அடைந்த கதை

நான் எழுதிய கால் பாய் கதையை வைத்து எனது ஆசை ஆசிரியையை அடைந்த கதை இது, எப்படி அவள் என்னிடம் மாட்டி காமம் அனுபவித்தால்.

என் முதல் அனுபவம்

பக்கத்து வீட்டு அக்கா வை எப்படி அனுபவித்தேன் என் பாதை பற்றிய கதை இது உன்னமை சம்பவம்