அன்பு அத்தையோடு காம அனுபவம்

என் அத்தை எப்படி என்னை மயக்கி ஒத்தால் என்பதை இக்கதையில் தெளிவாக காண்போம்….

உடம்பு சுகத்துக்கு ஏங்கும் அத்தை

காம சுகம் கிடைக்காமல் தவித்த என் அத்தைக்கு என்னை தந்து அவளின் புண்டை அறிப்புக்கு சுகம் தந்தேன் என பார்க்கலாம்.