அன்பு அத்தையோடு காம அனுபவம்

என் அத்தை எப்படி என்னை மயக்கி ஒத்தால் என்பதை இக்கதையில் தெளிவாக காண்போம்….