மகன் மடியில் உல்லாசம்

இது ஒரு அம்மா மகன் குடும்ப உறவு கதை எப்படி அம்மா அவள் மகன் மடியில் உல்லாசம் அனுபவித்து சுகம் காண்கிறாள் பாருங்கள்.

மகதியை மானபங்கம் செய்த மங்கை

இதில் வரும் நாயகி நல்ல சிகப்பு, சுண்டினால் ரத்தம் வரும் அப்படி இருப்பாள் நல்லா பெரிய முளை கொஞ்சம் ரொம்ப காமம் அதிகமா இருக்குற மாதரி எழுதி இருக்கிறே.