இதிகாச கதை அத்தியாயம் – 1

பல புத்தகங்களை படித்துவிட்டு ஒரு கற்பனையாக எழுதிய குரூப் செக்ஸ் கதை இது உங்களை கண்டிப்பாக சிலிர்க்க வைக்கும்.

மகன் மடியில் உல்லாசம்

இது ஒரு அம்மா மகன் குடும்ப உறவு கதை எப்படி அம்மா அவள் மகன் மடியில் உல்லாசம் அனுபவித்து சுகம் காண்கிறாள் பாருங்கள்.