சித்தியுடன் நான்…

வணக்கம் வாசகர்களே நான் உங்கள் குமார் இது எனக்கும் என் சித்திக்கும் இடையே நடந்த ஒரு உறவு.

சித்தி மற்றும் அவள் தோழிகள்

இந்த குடும்ப செக்ஸ் கதையில் எனக்கும் என்னோட சித்திக்கும் இடையே நடந்த காமத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்.

சித்தப்பாவுக்கு தெரியாம பாத்துக்க

இக்கதையில் சித்தப்பா பற்றி சித்தி கிட்ட பொய் சொல்லி அவளை எவ்வாறு மடக்கி ஓத்தேன் னு கூறி உள்ளேன்.

சித்தியை (கருத்தம்மா) மேட்டர் போட்ட கதை

பொண்ணுக்கு சடங்கு நடக்க அம்மாவுக்கு எப்படி சாந்தி முகுர்த்தம் நடக்கிறது என்று இந்த குடும்ப செக்ஸ் கதையில் சொல்ல போகிறேன்.