ஜெனிபரின் அக்காவும் நானும்

இந்த காமக்கதையில் ஜெனி கூட நான் பேசுறத அவ அக்கா ஸ்டெப்பி கேட்டு அதன் பிறகு எங்களுக்குள் நடந்தது இது.

ரயிலில் உண்டான மோகம்

இந்த செக்ஸ் ஸ்டோரி இல் எப்படி ரயில் சென்றுகொண்டு இருக்கும்போது ஒருத்தன் கூட பழக்கம் ஏற்பட்டு அவனுடன் ஹோமோசெக்ஸ் வைத்துக்கொண்டேன் என்று சொல்கிறேன்.

எனது இனிய அனுபவம்

அந்த மாணவன் பேரு சங்கர் வெள்ளையா இருப்பான், நல்ல உடம்பு நல்லா படிப்பான் அவன் கூட நடந்த ஹோமோசெக்ஸ் கதை இது.