மாசத்துல 2 நாள் மட்டும் தான் நான் மருமகனே

இடைவிடா காமத்திற்கு பிறகு என் மனைவி கர்ப்பம் ஆகா அதன் பின் என் மாமியார் என் வீட்டுக்கு வர அதன் பின்பு நடந்த சம்பவம்.