என் உயிர் தங்கையே

எனது தங்கை பெர்யர் அபி அவல எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அவளோட உடம்பு வளைவு நெலவு செக்ச்கியாக இருக்கும். ஆவலுடன் ஏற்பட்ட காமம் இது.

தங்கையை பிரித்து மேய்ந்தேன்

என்னோட தங்கை பேரு மது, அவள் வெளியே சென்றால் பார்க்க கவர்ச்சியாக இருக்கும்படி ஆடை அணிவாள் அவளுடன் ஏற்பட்ட செக்ஸ் இது.

வயகராவால் இளம் புண்டைகளுக்கு கிடைத்த சுகம்

இந்த கதையில் நானும் அப்பாவும் வயகரா சாப்பிட்டுவிட்டு வெறி ஏரி எப்படி என் இரு தங்கைகளையும் போட்டு புரட்டி எடுத்தோம் என்று சொல்கிறேன்.