அழகு குட்டி செல்லம்

எனக்கும் என் தங்கைக்கும் இடையில் நடக்கும் குதூகலமான புத்துணர்ச்சியான கதை இது

தங்கச்சி (ம) அம்மாவை கதற விட்டேன்

அப்பா இல்லாத குறையை நான் வீட்டில் தீர்க்க நேர, அம்மாவுக்கும் சேர்த்து தீர்த்தேன், அது மட்டும் இல்லாமல் தங்கையும் சேர்த்து.

பேய் படம் காட்டி தங்கச்சிய ஓத்த

அம்மா இல்லாத என் தங்கச்சி அனிதாவை பேய் படம் காட்டி எப்படி ஓத்தேன் என்பது தன் கதை

விந்து சேவை – 1

நான் கை அடிப்பதை பார்த்த பெரியப்பா மற்றும் தங்கை. பெரியப்பாவின் சம்மதத்துடன் அக்காவுக்கும் தங்கைக்கும் விந்து தானம் எவ்வாறு செய்தேன்.